پبش دبستانی قرآنی سماء(مسجد امام جعفر صادق (ع)


شنبه 14 ارديبهشت 10:07


پبش دبستانی قرآنی سماء(مسجد امام جعفر صادق (ع)

بمناسبت تولد حضرت عباس و نیمه شعبان ....برگزاری جشن همراه با نذورات نادران .همراه با خوراكی...


جشن     بچه ها     پیش دبستانی قرآنی سماء     مسجد امام جعفر صادق     هدیه.كادو.پذیرایی                                            


chapta