روز معلم


یکشنبه 15 ارديبهشت 08:51


روز معلم در پنش دبستانی حورا


روز معلم

روز چهارشنبه دانش آموزان پیش دبستانی حورا با اعطای هدیه و گل از مربی خود خانم بخشنده قدردانی نمودند.


روز معلم
روز معلم
روز معلم     پایگاه محمدرسول الله (ص)     مسجد فردانش                                                    


chapta