پبش دبستانی قرآنی سماء(مسجد امام جعفر صادق (ع)


پنجشنبه 02 خرداد 12:28


پبش دبستانی قرآنی سماء(مسجد امام جعفر صادق (ع)

مراسم مربوط به جشن فارغ التحصیلی و جشن نماز بچه ها... همراه با كیك و پذیرایی از بچه ها، اهداء جوایز و لوح به بچه ها و البته با حضور حاج آقا فغانی بزرگوار.
chapta