باشگاه آمادگی جسمانی


شنبه 15 تير 10:47


باشگاه آمادگی جسمانی

در ایام تابستان باشگاه آادگی جسمانی با مربیگری خانم شعبانی برگزارمی شود.


آمادگی جسمانی     پایگاه محمدرسول الله (ص)     مسجد فردانش                                                    


chapta