روز آتش نشان


شنبه 13 مهر 09:14


روز آتش نشان

هغتم مهر به مناسبت گرامیداشت روز آتنش نشان خردسالان مهد قرآن فردانش(حورا) كاردستی خود را به كمك مربی خود خانم شعبانی درست كردند.


روز آتش نشان
روز آتش نشان
روز آتش نشان     پایگاه محمدرسول الله (ص)     مسجد فردانش                                                    


chapta