اربعین در مهد قرآن فردانش


چهارشنبه 24 مهر 08:09


اربعین در مهد قرآن فردانش

 روز گذشته به مناسبت نزدیك شدن با اربعین سالار شهیدان.، در بین نوگلان مهد قرآن فردانش مراسم عزاداری برپا شد. كه خانم فیروزیان داستان حضرت رقیه را تعریف كرده و سپس مراسم سینه زنی و در پایان پذیرایی انجام شد.


اربعین در مهد قرآن فردانش
اربعین در مهد قرآن فردانش
اربعین در مهد قرآن فردانش
اربعین در مهد قرآن فردانش
اربعین     پایگاه محمدرسول الله (ص)     مسجد فردانش                                                    


chapta